1 » Polityka Plików "Cookies"2

Kontakt

 • NIP: 925-189-92-96
 • E-mail:info@antik24.pl
 • Telefon604 321 666
  68 388 15 25
  68 388 15 25
 • Godziny działania

  Poniedziałek-Piątek 9-17

  Sobota 9-13

Systemy płatności

 • PayU
 • PayPal

Polityka Plików "Cookies"

POLITYKA PRYWATNOŚCI I
PLIKÓW COOKIES
1. Definicje:
 a) Administrator – przedsiębiorca działający pod firmą P.P.H.U. "MADREX" Grzegorz Płończak i posługujący się numerem
Regon: 978069448 oraz numerem NIP: 9251899296, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą ul. Lubięcin 80, 67-108 Lubięcin i adresem
korespondencyjnym ul. Lubięcin 80, 67-108 Lubięcin, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje
dostęp do informacji w urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem Serwisu,
 b) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://www.antik24.pl,
 c) Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.
U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.)
2. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne poniżej wskazuje się sposób
przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:
 a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
 b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą
ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub
konfiguracji usługi.
3. Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez „pliki Cookies” należy rozumieć porcje informacji
zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia
końcowego Użytkownika.
4. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi
świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych
osobowych ani informacji poufnych.
5. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób
wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.
6. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta
swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.
7. Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i
optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje
przechowywane w plikach logów serwera są następujące:
 - publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika,
 - nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
 - czas nadejścia zapytania,
 - kod żądania http,
 - kod odpowiedzi http,
 - adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link) - w przypadku gdy przejście do strony
Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 - informacje o przeglądarce użytkownika,
 - informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
8. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi
Serwis.


Przejdź do strony głównej